The Top Stupid Answers to Game Show Questions

Blasphemous – Q: “Ano sa Tagalog ang teeth?” A: “Utong!”
Carlo of Taguig – Q: “Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?” A: “Umiilaw!”
Pancho – Q: “Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao? A: “Humanitarian?”
Joan C – Q: “Sina Michael at Raphael ay mga…” A: “Ninja?”
Potpot/Simplyme – Q: “Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?” A: “Sunog!”
Arcueid – Q: “Magbigay ng sikat na Willie.” A: “Willie da pooh!”
Raimon – Q: “Ang mga Hindu ay galing sa aling bansa?” A: “Hindunesia?”
Bonnjeru – Q: “Anong hayop si King Kong?” A: “Pagong!”
MaudeEvans – Q: “Magbigay ng mabahong pagkain.” A: “Tae!”
Supertanker – Q: “Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?” A: “Canadia!”
RC & Cess – Q: “Kumpletuhin – Little Red…” A: “Ribbon!”
Jose de Vengenge – Q: “Ano ang tinatanggal sa itlog bago ito kainin?” A: “Buhok?”
Arcueid – Q: “Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin.” A: “Tinga!”
LilMaui – Q: “Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?” A: “Pag balita?”
Katherine – Q: “Ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa?” A: “Baby oil?”
RC & Cess – Q: “Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halu-halo?” A: “Sweetserland?”
RC & Cess – Q: “Sinong higanteng G ang tinalo ni David?” A: “Godzilla?”
LilRedShiningNips – Q: “Ano ang mas malaki, itlog ng ibon o sanggol ng tao?” A: “Itlog ng tao!”
Jose de Vengenge – Q: “Anong S ang tawag sa duktor nag nago-opera?” A: “Sadista?”
Ned – Q: “Blank is the best policy.” A: “Ice tea?”
Boc – Q: “Anong parte ng itlog ang masarap?” A: “Yung tangkay?”
Espeks – Q: “Saan binaril si Jose Rizal?” A: “Sa likod!”
No Angel – Q: “Fill in the blanks – Beauty is in the eye of the ____.” A: “Tiger?”
No name – Q: “Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?” A: “Saging!”
No name – Q: “Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang Inggles ng toyo?” A: “Baliw!”
Kayee – Q: “Anong tawag mo sa kapatid ng nanay mo?” A: “Kamag-anak!”
Kid Bukid – Q: “Saan nakukuha ang sakit na AIDS?” A: “Sa motel?”
His Cuteness – Q: “Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?” A: “Cold water!”
Katuray – Q: “Sinong cartoon charcater ang sumisigaw ng yabba dabba doo?” A: “Si scooby dooby doo?”
Loipogi – Q: “Heto na si kaka, bubuka-bukaka.” A: “Operadang bakla?”
litzkrieg – Q: “Ilan ang bituin sa American flag?” A: “Madami!”
Adakrab 14 – Q: “Ano ang tawag mo sa taong isa lang ang mata?” A: “Abnormal!”

NYAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHA

ALAMIN ANG INYONG KAPALARAN. LIBRENG HULA:

Delivered by Madam Auring

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *